KAPADOKYA

Güzel atlar ülkesi Kapadokya. Kapadokya, 60 milyon yýl önce Erciyes, Hasandaðý ve Güllüdað’ýn püskürttüðü lav ve küllerin oluþturduðu yumuþak tabakalarýn milyonlarca yýl boyunca yaðmur ve rüzgar tarafýndan aþýndýrýlmasýyla ortaya çýkan bölgedir.

  • Detaylý Bilgi Ýçin >>>
  •  

    Copyright © Murat Tellioğlu